วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เกษตรญี่ปุ่นนำเทคโนโลยี AI มาช่วยจัดการ

                 ในปัจจุบันเราหลีกไม่พ้นกับเทคโนโลยี AI แน่นอน หลายๆธุรกิจเริ่มนำ AI เข้ามาใช้กันแแล้ว หรือ ธุรกิจบางอย่างใช้กันนานมาแล้ว
                  วันนี้เราแนะนำการใช้ AI มาใช้เชิงการเกษตร โดยนำมาคัดแยกแตงกวาด้วยการใช้ Technology แบบง่ายๆlink . https://www.blognone.com/node/85082 .

Opencv connect camera live streaming

การจัดการต่อ Protocol ของกล้อง Ip Camera ตอนนี้ใช้ของ vStarcam model c7824wip การทำงานก็ใช้ rtsp://username:password@192.168.1.xxx:10554...